Veiligheid en privacy

Privacy statement
Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar het niet altijd even duidelijk is wat wél en wat niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk u te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Meltem baby & young room respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk blijven.

Gebruik van uw gegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft. Wanneer u bijvoorbeeld een bestelling plaatst ontvangen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Meltem baby & young room, gevestigd aan de Haarlemmerstraatweg 57C te Halfweg.

Alle gegevens die u aan ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:
om uitvoering te geven aan een overeenkomst die we met u gesloten hebben. Dit betreft onder meer het verwerken van uw bestellingen en betalingen, het verzenden van e-mailberichten over de bezorgstatus, het contact over de bezorging van uw bestellingen en het uitvoeren van een identiteitscontrole als u met creditcard betaalt;
voor interne en automatische verwerking binnen ons concern, ten behoeve van een verantwoord klantenbeheer; om u per e-mail te vragen om feedback over producten en diensten die wij aan u geleverd hebben.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geven deze alleen aan onze partners die wij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. Zo geeft Meltem baby & young room uw gegevens bijvoorbeeld aan leveranciers en verzendpartners in verband met het verzenden en bezorgen van uw bestelling. Uiteraard worden uw gegevens ook door onze partners vertrouwelijk behandeld en niet aan derden gegeven.

Indien u achterblijft met de betaling van een openstaande vordering, kunnen wij uw persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan organisaties als kredietcontrole- of incassobureaus, zodat zij incasso’s en krediet- en identiteitscontroles uit kunnen voeren.

 

Veilig betalen
In onze webwinkel kunt u betalen met iDEAL en Creditcard. Meltem baby & young room zorgt voor het hoogste niveau van beveiliging en encryptiemethoden die beschikbaar zijn voor het verwerken van online betalingen. Uw (betalings)gegevens zijn veilig wanneer u uw online aankoop bij ons doet. Als u met een creditcard betaalt, behouden we ons het recht voor een identiteitscontrole uit te voeren.

Vragen?
U kunt ons via info@meltemmoduler.nl  vragen uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Bij vragen of opmerkingen kunt u ook schriftelijk contact met ons opnemen via Meltem baby & young room, afdeling klantenservice, haarlemmerstraatweg 57C , 1165MJ Halfweg of telefonisch via 020-8890555. Mocht wijziging van onze privacy policy nodig zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente informatie.